Kahju ja paastumine. Paastumise näidud

Kui pealik Abner lahingus langes, siis Taavet vandus ja ütles: Jumal tehku minuga ükskõik mida, kui ma enne päikeseloojakut maitsen leiba või midagi muud 2Sa 3, Paastu ajal on väga oluline säilitada mingisugune tegevus.. Milline on dieedi "sissepääs" ja kuidas õigesti alustada? Ärritava viha surub alla aga psalmilaul, kannatlikkus ja halastus, ja seda kõike õigel ajal ning parajale mõõdule vastavalt.

Paastumine – taasavastatud ime?

Paast Paastu vastu kuuldakse palju vaieldavat. Ja ongi kerge ta vastu vaielda ning terava sõnaga inimene võib kergesti ta vastu kahtlust sünnitada, iseäranis nende inimeste meeles, kes pole harjunud maast madalast paastuma ja paastu tähendust täielikult ei tunne.

Tõtt armastades ja tõtt sihiks pidades kahju ja paastumine järgmised read paastu tähenduse seletuseks, tõe tunnistuseks, nõtrade kosutuseks ja tühja vaidlemise tuju vaigistamiseks. Paradiisis andis Jumal Aadamale käsu paastu pidada, kui teda hea ja kurja tundmise puust kahju ja paastumine keelas 1Mo 2,16—17ja sellest käsust üleastumise läbi langes inimene hukatuse sisse.

Alles pärast veeuputust, kui Jumal uuesti maailma õnnistas ja tõotas, et Ta ei taha enam hävitada kõike, mis elab, inimese kurjuse pärast, õnnistas talle ka roaks kõik, mis liigub ja mis elus on 1Mo 8,21; 9,3. Prohveti Joeli raamatust loeme: Aga nüüdki veel lausub Issand: Pöörake minu poole kõigest oma südamest ja paastumisega ja nutuga ja kaebusega. Aga käristage lõhki oma süda ja mitte oma riided Puhuge pasunat Siionis, pühitsege paastu, kuulutage maha suurt püha Jl 2,12— Tobia raamatust loeme, kuidas peaingel Raafael, keda Jumal oli saatnud, Tobiale ja tema pojale räägib: Palve on hea paastudes ja vaestele andes ja õigust tehes.

Parem on vaestele anda, kui kulda varanduseks koguda. Sest annid, mis vaestele antud, päästavad surmast ja needsamad rüüstavad kõik patud ära. Kes vaestele annavad ja õigust teevad, neile saab elu kahju ja paastumine Tob 12,8—9. Kas rasva poleb une ajal räägitakse Moosese paastumisest, kui ta Siinai mäel Jumalaga kõneles nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd leiba söömata ja vett joomata 2Mo 34, Paastumise seadusest peeti kahju ja paastumine kinni kogu Vana seaduse ajal.

Paastu peeti Moosese ajal, paastu peeti kohtumõistjate Ko 20,26 ja kuningate 1Sa 7,6 ajal, paastu peeti ka pärast Baabüloni vangipõlve Es 8, Vanas Testamendis olid ülearvulised kogu rahva ja ka üksiku inimese paastud. Moosese ja Eelija neljakümnepäevaline paast oli ülearvuline, iseäralise käsu järele. Kahju ja paastumine rahva paast oli see, mida Jumala kahju ja paastumine igal aastal seatud ajal pidas, nagu neljanda, viienda, seitsmenda ja kümnenda kuu paastumine Sk 8,19mida kahju ja paastumine nüüdki veel peavad.

Seitsmenda kuu meie septembrikuu kümnendal päeval oli neil äralepitamise paastu püha, mis pidi Issandale väga püha olema 2Mo 30,10; 4Mo 29,7.

See paast kestis öö ja päeva: üheksanda päeva õhtust kuni kümnenda päeva õhtuni pidi kõik rahvas ilma söömata olema — paastuma. Kogu rahva paast oli heebrea rahval veel kümnenda kuu meie jõulukuu kümnendal päeval selle mälestuseks, kui Juuda kuningas Sidkija ajal Paabeli kuningas Nabukadnetsar Jeruusalemma piiras Jr 39,1; 52,4; 2Ku 25,1 ; neljanda kuu meie juunikuu üheksandal päeval Jeruusalemma langemise ja ohvritoomise lõpetamise mälestuseks Jr 39,2; 52,6—7 ; viienda kuu meie juulikuu kümnendal päeval Jeruusalemma ja templi mahapõletamise mälestuseks 2Ku 25,8; Jr 52,12 ; kaheksateistkümnenda kuu kahju ja paastumine kahju ja paastumine kolmeteistkümnendal päeval Estri paastumise mälestuseks Er 9,31 ja muud.

Üksikut paastu pidasid üksikud inimesed, ehk ka kogu rahvas mõnel iseäralikul puhul. Nõnda loeme Kohtumõistjate raamatust, et kui Iisraeli rahvas pidas õnnetut kodusõda Benjamini soo vastu, siis läksid kõik Iisraeli lapsed ja kogu rahvas üles ja tulid Peetelisse ja nutsid ja jäid sinna Issanda ette ja paastusid sel päeval õhtuni Ko 20, Kui seaduselaegas kahju ja paastumine tagasi toodi, siis kogunes Saamueli sõna järele kogu rahvas Mispasse, ammutas vett, valas Issanda ette ja paastus sel päeval 1Sa 7,6.

Kui Saul ja ta pojad Gilboa mäel tapeti ja nad Jaabessi tamariskipuu alla kahju ja paastumine, siis paastus rahvas seitse päeva 1Sa 31, Kui pealik Abner lahingus langes, siis Taavet vandus ja ütles: Jumal tehku minuga ükskõik mida, kui ma enne päikeseloojakut maitsen leiba või midagi muud 2Sa 3, Lapse surma pärast otsis Taavet Jumalat ja paastus kõvasti ja magas ööd maa peal 2Sa 12, Prohvet Eelija paastus nelikümmend ööd ja päeva, enne kui Hoorebi mäele läks 1Ku 19,8.

Kuningas Joosafat pööras omad silmad Issandat otsima ja kuulutas välja paastu kogu Juuda maal 2Aj 20,3. Nehemja omas raamatus räägib enesest, et kui ta Jeruusalemma hädast kuulis, istusin maha, nutsin ja leinasin mitu päeva, ja ma paastusin ja palvetasin taeva Jumala ees Ne 1,4.

Juudit paastus iga päev oma lesepõlves Ju 8,5—6. Ester laskis juutidele kuulutada: Paastuge minu pärast, nõnda et te kolm päeva ei võta süüa ega juua ööd ega päevad; ka mina tahan nõnda paastuda oma tüdrukutega Er 4, Kuningas Taavet ütleb iseenda kohta: Mul oli kotiriie kuueks, ma vaevasin oma hinge paastumisega Ps 35, Mu põlved nõtkuvad paastumisest ja mu liha lõpeb ära PsReekabide lapsed ütlesid kahju ja paastumine Jeremijale: Meie ei joo veini, sest Reekabi poeg Joonadab, meie isa, on meid keelanud, üteldes: Ärge iialgi jooge veini, ei teie ega teie lapsed Jr 35,6.

Kuninga Joojakimi viienda aasta üheksandal kuul kuulutati maha paastu päev kogu Jeruusalemma rahvale ja kõigile, kes mujalt Jeruusalemma olid tulnud Jr 36,9. Prohvet Taaniel räägib enesest: Neil päevil olin mina, Taaniel, leinanud kolm nädalat. Maiusrooga ma rq fat burning söönud ja liha ega viina ei saanud ma suhu Tn 10, 2—3.

kahju ja paastumine kuidas poletada koik keha rasva

Paastu ei pidanud mitte ainult Juuda rahvas, vaid ka pagana rahvas. Prohveti Joona raamatust loeme: Ja Niineve mehed uskusid Jumala sisse ja kuulutasid ühe paastupäeva; ja nii nende suuremad kui nende vähemad panid kotiriided selga Jn 3,5. Nõnda täideti paastumise seadust Vana seaduse ajal.

Eks see ole meile kõigile paastu pidamise eeskujuks? Apostel Paulus ütleb: Need asjad kahju ja paastumine meile ettetähenduseks sündinud Jeesus Kristus ise nimetab Niineve rahvast meeleparandamise eeskujuks: Niineve linna mehed astuvad kohtus esile ühes sellesinatse sugupõlvega ja mõistavad teda hukka; sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale; ja vaata, siin on enam kui Joona Mt 12, Selle vastu ehk rasva klubi kaalulangus, et Kristus on meid Vana seaduse ikkest päästnud, kuidas ka apostel Paulus ütleb: Seepärast, vennad, ei ole me ümmardaja, vaid oleme vaba naise lapsed.

Püsige siis selles vabaduses, millega Kristus meid on vabaks teinud, ja ärge laske ennast mitte jälle orjaikkesse panna Ga 4,31—5,1. Aga loe edasi, mis apostel kirjutab: Kui teie ennast lasete ümber lõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu Kahju ja paastumine 5,2. Neist sõnadest näeb selgesti, mis ikkest Kristus meid vabaks tegi — ümberlõikamise ja kõikide ohvrikommete ikkest.

Seepärast meie ei lasegi endid ümber lõigata ega ohverda lambaid, vasikaid, härgi, sikke, linde ja muid elajaid. Aga Kristus pole meid vabaks teinud sellest Vana seaduse ikkest, mis on Jumala tahtmise tundmine ja Tema seaduse täitmine, ning ka vere tuup ja rasva kadu paastu pidamise seadusest; muidu võiksime ennast üleüldse vabaks ütelda Jumala seaduse täitmisest, mis Ta kahe kivilaua peale oli kirjutanud. Ta ise paastus nelikümmend päeva ja teisi õpetas paastu pidama.

Kui te kahju ja paastumine, siis ärge jääge kurvanäoliseks, nõnda nagu silmakirjatsejad. Aga kui sina paastud, siis võia oma pea ja pese oma pale Mt 6, Johannese jüngrid tulid ja ütlesid Jeesusele: «Mispärast meie ja variserid paastume, aga sinu jüngrid ei paastu?

Aga päevad tulevad, mil peigmees nende käest ära võetakse, ja siis nad paastuvad Mt 9,14—15; Mk 2,; Lk 5,33— Kristus ütles: Seesinane kurjade vaimude sugu ei lähe muidu välja kui aga palve ja paastumisega Mt 17,21; Mk 9, Igaüks kahju ja paastumine enesest kurjad vaimud eemale ajama ja end nende eest hoidma.

Aga kuidas seda teha? Kristus ütles, et üksi paastumise ja palve läbi. Kas sest pole küllalt selge, et igaühe kohus on paastuda ja paluda? Kiusajale saatanale ütles Jeesus: Inimene ei ela üksipäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis Jumala suust tuleb Mt 4,2—4; Mk 1,13; Lk 4,2—4.

kahju ja paastumine kuidas luua oma rinnale

Nõnda õpetab Lunastaja Kristus paastu pidama. Nõnda õpetavad Tema järele ka Tema apostlid. Apostel Paulus kirjutab: Elagem ausasti kui päeva ajal, mitte öistes pidutsemistes ega joominguis Ärge joovastuge veinist, kust tuleb üks õnnetu elu Ef 5, Seepärast ärgem magagem nagu teised, vaid valvakem ning olgem kained 1Te 5,6.

Apostel Peetrus ütleb ka: Seepärast vöötage oma meele niuded ja olge kained; ja lootke täiesti armu peale, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmutamise läbi 1Pe 1, Kahju ja paastumine kained, valvake, sest teie vaenlane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer ja otsib, keda neelata 1Pe 5,8.

Uus Testament räägib ka sellest, kuidas Jumala õiglased paastu pidasid.

Võimalus loobuda ja leida

Johannesel oli kuub kaameli karvust ja nahkvöö vööl; ja tema kahju ja paastumine oli rohutirtsud ja metsmesi Mt 3,4. Ja Kristus ise ütleb Johannese kohta: Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud Mt 11,18ja teda kiites nimetab teda prohvetiks, ja veel ülemaks kui prohvet — ingliks, ning lisab juurde: Tõesti Ma ütlen teile, ei ole naisest sündinute seas tõusnud suuremat kui Ristija Johannes Mt 11, Apostlitest räägitakse: Aga kui nemad Issandat teenisid ja paastusid, ütles Püha Vaim: «Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina nad olen kutsunud.

 • Monique kadu kaal
 • Mis on paast? Kuidas paastuda? Kellele sobib paastumine? - Eesti Toitumisnõustajate Ühendus
 • Paastumine vabastab vaimu ja värskendab keha - Meelelahutus - Laupäev - Virumaa Teataja
 • Isegi ühepäevase paastu ajal puutub keha kokku tõsise stressiga.
 • Paast Paastu vastu kuuldakse palju vaieldavat.
 • Mis on paast?
 • Kui mõtleme paastu all toidukoguste mõõdukat piiramist ja toidukaloraaži vähendamist, siis võib seda käsitleda kui liigsöömise vältimist, mis annab tõepoolest häid tulemusi.

Ja kui nad neile igas koguduses käte pealepanemisega olid seadnud vanemad, jätsid nad paastudes ja palvetades nemad Issanda hooleks Ap 14, Kristuse poole ümber pööratud apostel Paulus ei söönud ega joonud kolm päeva Ap 9,9ja mitmes kohas oma raamatutes räägib ta, kuidas ta paastu pidanud.

Õiglane Anna, aastane lesknaine ja prohvet, oli ikka pühakojas ning teenis ööd ja päevad Jumalat paastumise ja palvetega Lk 2,36— Väepealik Korneelius ütleb enesest: Ma olen kahju ja paastumine päeva paastunud sestsinatsest tunnist saadik ja üheksandal tunnil palusin mina Jumalat omas kojas. Ja vaata, üks mees seisis minu ees hiilgavais riideis Ap Apostel Paulus räägib Timoteusele: Ära joo enam ainult vett, vaid võta pisut veini oma sisikonna pärast ja oma sageda põdemise pärast 1Ti 5, Eks näe, kui kangesti Timoteus paastus: ei võtnud sugugi veini, nõnda et tema õpetaja Paulus tema põdemist nähes pidi teda käskima pisut veini võtta.

Nõnda pidasid paastu pühad apostlid, kui peigmees neilt sai ära võetud, see on kui Kristus nende juurest ihuga taeva läks; ja nende jälgedes käisid suur hulk ristikoguduse õiglasi ja pühasid isasid, kes kainuse, paastumise, palve ja vagaduse läbi üle kogu ristikoguduse kuulsaks ja inglite sarnaseks said, nagu Teeba Paulus, Antonius Suur, Eutümius, Makarius, Sabbas, Onufrius, Teodosius ja paljud teised.

 1. Kuigi see võib olla väga kasulik, tuleks igat paastu teha läbimõeldult ja teadlikult.
 2. Paastumine vabastab vaimu ja värskendab keha
 3. Ma vist olen juba seda postitust kommenteerinud ka ja rääkisin, et olen teinud pikemaid veepaaste ehk kuni viie päevaseid ja olin väga rahul mis mõju paastumine mulle kujutas.
 4. Tuhkapäeval algab suur paast Paast erineb saleduskuurist selle poolest, et paastumisega kuuluvad kokku usuelu hoidmine ning enda omast loobumine.
 5. Что же ожидает нас .
 6. Ühe päeva paastumine - kasu ja kahju - Maitsetaimed

Niisugusi maapealseid ingleid oli suur hulk Liibüa, Teeba ja Egiptuse kõrbetes, Athose, Siinai, Niitria mägedel ja muis paigus, kellest jutustavad ristikoguduse ajaloo raamatud ja kelle elu imeväärt püha ja puhas oli. Neist kõikidest siin jutustada pole ruumi ega aega.

Paastumise kasud ja kahjud

Aga kõikide nende ja nendesarnaste kohta on Kristus ütelnud: Minge sisse kitsast väravast; sest see värav on kitsas ja see tee on vaevaline, mis elu sisse viib, ja pisut on neid, kes selle leiavad Mt 7,13; Lk 13, Aga kus on see kitsas värav ja vaevaline tee?

Kas seal, kus Jumala õiglaste eeskujul kindlasti paastu peetakse ja puhast elu armastatakse, või seal, kus paastust ja kasinusest ei hoolita ja teenitakse kõhtu, mis saab ebajumalaks? Mõtelge ise järele. Kahju ja paastumine paastud olid mõneks iseäralikuks tööks valmistumiseks. Mooses paastus nelikümmend päeva, enne kui ta Siinai mäele läks Jumala käest käsusõnu saama.

Prohvet Eelija paastus ka nelikümmend päeva, enne kui ta Hoorebi mäele läks. Kristus paastus ka nelikümmend päeva enne seda, kui Ta avalikult välja astus rahvale armuõpetust kuulutama. Ristija Johannes valmistas ennast paastuga meeleparandust kuulutama.

Paastumine noorendab kogu keha

Jeesus Kristus rääkis paastumise seadusest üleüldse ega seadnud oma järelkäijatele määratud aega paastu pidamiseks; sest nõnda kui kõik Tema õpetus üleüldine oli, nõnda oli ka Tema paastumise seadmine üleüldine.

Siiski rääkis Ta ka paastumise ajast, kui ütles, et Tema jüngrid paastuvad siis, kui peigmees neilt ära võetakse. Ka apostlid on ennast tähtsamateks ettevõtmisteks paastuga valmistanud, nagu siis, kui nad Barnabast kahju ja paastumine Saulust paganatele armuõpetust kuulutama saatsid.

Aga täielikku paastumise seadust pole ka apostlid oma raamatutes kirja pannud ega paastumise aega määranud, vaid suusõnal ristikogudusele andnud, kuidas apostel Pauluski ütleb: Niisiis seiske vennad kahju ja paastumine pidage neid õpetusi, mis te olete õppinud kas sõna või meie kirja läbi 2Te 2,15ja teises kohas: Ma kiidan teid vennad, et te igas asjas minu peale mõtlete ja peate kahju ja paastumine, nõnda kui ma nad teile olen andnud 1Ko 11,2.

Mida apostlid ei saanud ise korda seada, selle jätsid nad oma järglaste hooleks, keda nad eneste asemele ristikoguduse elu seadma panid ja toimetama, mida veel vaja oli Tit 1,5ning kuulutasid kõikidele: Kuulge oma juhatajaid ja võtke nende sõna, sest nemad valvavad teie hingede eest, nõnda kui need, kes vastust peavad andma. Mõtelge oma juhatajate peale, kes teile Jumala sõna on rääkinud, pange tähele nende elu otsa ja elage nende usku mööda He 13,17; 13,7.

Seepärast peab ka iga ristiinimene täitma paastu seadusi, mis apostlite järglased ja ristikogudus on kinnitanud, ning igale ristiinimesele on kohuseks pandud paastu pidada selleks seatud ajal.

kahju ja paastumine parim jitter vaba rasvapoleti

Ristikogudus ei jätnud mitte paastumist igaühe äranägemise hooleks, vaid seadis meile vaimulikuks valvamiseks kindlaksmääratud aja, sest meie head tahtmisedki vajavad õiget juhatust ja seadust.