Kaalulangus humira kasutamise ajal. Tähtsündmused Humira jaoks

Pahaloomulised kasvajad Humira ja teised TNF-i blokaatorid sisaldavad musta kasti hoiatust pahaloomuliste kasvajate, eriti lümfoomi eest. Sümptomid sõltuvad põletiku ulatusest, raskusastmest ja asukohast. On tähtis, et räägiksite oma arstile, kui teil tekivad infektsiooni sümptomid, näiteks palavik, haavad, väsimustunne või probleemid hammastega. Vahel on jämesooles lokaliseeruvat Crohni tõbe keeruline eristada haavandilisest koliidist. Kandke originaalse retseptiga pakendit alati kaasas.

See on ravim, mis vähendab nende haiguste põletikulist protsessi. Toimeaine adalimumab on inimese monoklonaalne antikeha, mis on toodetud rakukultuuril.

Crohni tõbi

Monoklonaalsed antikehad on proteiinid ehk valgud, mis tunnevad ära ja seonduvad teiste ainulaadsete proteiinidega. Adalimumab seondub spetsiifilise proteiiniga tuumori nekroosi faktor ehk TNFαmille sisaldus suureneb põletikuliste haiguste, nagu polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidi korral.

Polüartikulaarne juveniilne idiopaatiline artriit Polüartikulaarne juveniilne idiopaatiline artriit on põletikuline haigus, mis mõjutab ühte või enamat liigest, diagnoositakse tüüpiliselt noorematel lastel kui 16 eluaastat. Alguses võidakse teie lapsele anda teisi haigust moduleerivaid ravimeid, nagu metotreksaati. See võib põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone lateksi suhtes tundlikel inimestel. Patsientidele, kellel on teadaolev tundlikkus lateksi suhtes, tuleb soovitada hoiduda sisemise kaitse puudutamisest.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage kaalulangus humira kasutamise ajal arstiga.

Humira kõrvaltoimed ja kuidas neid vältida

See risk võib suureneda, kui tema kopsufunktsioon on kahjustatud. Need infektsioonid võivad olla tõsised, sh tuberkuloos, infektsioonid, mis on põhjustatud viiruste, seente, parasiitide või bakterite poolt või teised oportunistlikud infektsioonid ja sepsis, mis võivad harvadel juhtudel olla eluohtlikud.

Tähtis on arsti informeerida sellest, kui teie lapsel tekivad infektsiooni sümptomid, näiteks palavik, haavad, väsimus või hambaprobleemid. See sisaldab põhjalikku küsitlust põetud haiguste kohta, röntgenülesvõtet rindkerest ja tuberkuliintesti.

  • rsagroup.ee Eesti meditsiini- , narkoloogia- , farmaatsiaportaal
  • Koostoimed | Humira

Nende uuringute teostamine tuleb kirja panna teie lapse patsiendi infokaardile. On väga tähtis, et te informeeriksite arsti sellest, kui teia laps on kunagi tuberkuloosi põdenud või kui ta on olnud lähikontaktis tuberkuloosihaigega. Humira võib põhjustada HBV reaktivatsiooni selle viiruse kandjatel. Mõnedel harvadel juhtudel, eriti kui teie laps võtab teisi ravimeid, mis suruvad immuunsüsteemi alla, võib HBV reaktivatsioon olla eluohtlik.

On tähtis, et räägiksite oma arstile, kui teil tekivad infektsiooni sümptomid, näiteks palavik, haavad, väsimustunne või probleemid hammastega. Teie arst võib soovitada ravi ajutiselt katkestada. Palun pidage enne mistahes vaktsiinide manustamist oma lapsele nõu oma arstiga.

cours de fat burner sliming up tahendus

Tähtis on arsti informeerida sellest, kui teie laps on põdenud või põeb rasket südamehaigust. Kui tal tekivad südamepuudulikkuse uued või raskemad sümptomid nt õhupuudus või jalgade tursepöörduge otsekohe arsti poole.

toit et valtida rasva poletamist shock therapy tool slimming massager

Kui teie lapsel tekib püsiv palavik, kui tal tekib kergesti sinikaid või verejookse või ta on väga kahvatu, võtke otsekohe ühendust oma arstiga. Arst võib otsustada ravi katkestada. Väga tõsise reumatoidartriidiga inimestel või haigust kaalulangus humira kasutamise ajal aega põdenuil võib olla keskmisest suurem risk lümfoomi lümfisüsteemiga seotud kasvaja või leukeemia vere ja luuüdiga seotud kasvaja tekkeks.

Mõningaid nendest patsientidest raviti asatiopriini või 6-merkaptopuriiniga. Kui ravi ajal või pärast ravi ilmnevad ilmnevad uued haiguskolded või muutub vanade haiguskollete välimus, rääkige sellest oma arstile.

Kui teie lapsel on kaalulangus humira kasutamise ajal obstruktiivne kopsuhaigus või kui ta suitsetab palju, peaksite te oma arstiga nõu pidama, kas ravi TNF blokaatoriga on talle sobiv. Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui teia laps kasutab või on hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui teil on küsimusi, pöörduge palun oma arsti poole. Rasedus ja imetamine Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Humira kõrvaltoimed ja kuidas neid vältida | SingleCare - Narkootikumide Teave | Mai

Teie laps peab hoiduma rasestumisest ning kasutama usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid nii Humira-ravi ajal kui vähemalt 5 kuu jooksul pärast viimast Humira-ravi. Ei ole teada, kas adalimumab eritub rinnapiima. Kui teie laps on imetav ema, ei tohi ta last rinnaga toita Humira-ravi ajal ja vähemalt 5 kuud pärast viimast Humira-ravi. Humira võib omada vähest mõju autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele. Pärast Humira manustamist võib tekkida tunne nagu tuba pöörleks ja nägemishäired.

Kui te ei ole milleski kindel või teil on tekkinud küsimusi, pidage nõu oma arsti kaalulangus humira kasutamise ajal apteekriga. Soovitatav Humira annus polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidiga patsientidele vanuses 4…12 aastat sõltub teie lapse pikkusest ja kehakaalust. Soovitatav Humira annus polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidiga patsientidele vanuses 13…17 aastat on 40 mg igal teisel nädalal.

Patsientidele välja kirjutatud 40 mg täisannuse manustamiseks on saadaval ka 40 mg pen ja 40 mg eeltäidetud süstel. Palun lugege need juhised hoolikalt läbi ja järgige neid samm-sammult.

kuidas poletada 1 naela rasva paevas rasva kaotus parast petta paeva

Arst või tema abiline õpetab teile, kuidas ravimit ise lapsele süstida ja milline annus tuleb teie lapsele manustada. Ärge püüdke ravimit lapsele ise süstida, kui te ei ole kindel, kas te saite aru, kuidas süstimiseks ettevalmistusi teha ja süstida.

Pärast väljaõpet võite ravimit manustada ise või manustab seda teile keegi teine, näiteks pereliige või sõber. Järgnevalt kirjeldatud sammude eiramine põhjustab saastumist, mis võib viia teie lapse nakatumiseni infektsioonidega. Süstelahust ei tohi segada samas süstlas või viaalis teiste ravimitega. Asetage konteiner tööpinnale. Kui karbis on ka teine pakend järgmise süste jaoks, pange see otsekohe külmkappi tagasi. ÄRGE kasutage ühtki eset pärast kuupäeva, mis on kaalulangus humira kasutamise ajal karbil.

ÄRGE kasutage, kui vedelik on hägune, selle värvus on muutunud või selles esineb helbeid või sadet. Tõmmake pakend lahti piisavalt kaugele, et näeksite kollast süstlaühendust. Asetage pakend tagasi tööpinnale, pakendi läbipaistev osa pealpool. ÄRGE puudutage viaali korki pärast alkoholipadjakesega pühkimist.

  • Humira: Kõrvaltoimed, Annustamine, Kasutamine Ja Palju Muud | Sümptomid ja haigused
  • Crohni tõbi | EPSS - rsagroup.ee

Olge hoolikas, et see ei kukuks ümber. ÄRGE puudutage viaaliadapterit. MÄRKUS: Kui valge kolb on täielikult süstlast välja tõmmatud, visake süstal minema ja pöörduge oma Humira müüja poole, et ravim asendada. ÄRGE proovige valget kolbi tagasi panna. Hoidke süstalt gradueeritud osast ja tõmmake süstal pakendist välja. ÄRGE pange enam süstalt käest ära.

ÄRGE keerake liiga palju. See samm on tähtis, et saada õige annus. Hoidke valget kolbi paigal ja pöörake viaal ja süstal ümber, viaali põhi ülespoole.

See on ravim, mis vähendab nende haiguste põletikulist protsessi.

See on tähtis õige annuse saamiseks. Kui väljakirjutatud annus on 0,5 ml, tõmmake valge kolb välja kuni märgistuseni 0,6 ml.

How to Inject Humira

Te näete, kuidas vedel ravim liigub viaalist süstlasse. Tõmmake UUESTI aeglaselt kaalulangus humira kasutamise ajal kolb välja kuni märgistuseni, mis on 0,1 ml võrra suurem kui väljakirjutatud annus, mis on tähtis õige annuse saamiseks ja õhumullide ja -vahede ärahoidmiseks vedelas ravimis.

maksimaalne rasva kaotus 1 nadal olivia harris kaalulangus

ÄRGE raputage süstalt. Kui valge kolb on täielikult süstlast välja tõmmatud, visake süstal minema ja pöörduge oma Humira kaalulangus humira kasutamise ajal poole, et ravim asendada.

6 nadal 20 kaalulangus parim rasva poletamine hiit-i rutiinne

Eemaldage viaaliadapter süstlalt kindlasti koos viaaliga. ÄRGE puudutage süstla otsa. ÄRGE lükake valget kolbi üle annusepositsiooni. Kui allesjäänud kogus on väiksem kuidas teada saada minu rasva poletusvoond väljakirjutatud annus, ÄRGE kasutage seda süstalt ja pöörduge oma tervishoiutöötaja poole.

Nõel on nüüd süstlaga ühendatud.

Humira: kõrvaltoimed, annustamine, kasutamine ja palju muud

Jätkake otsekohe süstekoha ja annuse ettevalmistamisega. ÄRGE kasutage sama kohta, mida kasutasite viimaseks süsteks. See võib tähendada, et seal on infektsioon ja sel juhul peaksite pöörduma oma arsti poole.

ÄRGE enne süstimist seda kohta puudutage. Olge hoolikas, et ei pritsiks vedelat ravimit endale silma.

Select Page Crohni tõbi Crohni tõbi on krooniline põletikuline soolehaigus. See võib lokaliseeruda mistahes seedetrakti osas, kuid haarab tavaliselt peensoole lõpposa ja jämesoolt. Kõige tavapärasemateks sümptomiteks loetakse kõhuvalu, kõhulahtisust, verist väljaheidet, palavikku ja kaalulangust. Diagnoosimiseks kasutatakse kolonoskoopiat ja biopsiate võtmist. Haigust ravitakse medikamentoosselt ja tõsiste juhtumite korral operatsiooniga.

Liigne vedelik väljub valge kolbi lükkamisel nõela kaudu. ÄRGE pühkige vedelikku ära nõelalt ega süstlalt. Tekkida võib vähene veritsus. ÄRGE süstekohta hõõruge.

Soovi korral kasutage plaastrit. ÄRGE visake neid kaalulangus humira kasutamise ajal koos majapidamisprügiga. Võtke alati endaga kaasa ravimi välispakend või viaal, isegi kui see on tühi.

valjas nuvaring kaalulangus ergomeetri rasva kadu

Hoide alati alles ravimiviaali välispakend, isegi kui see on tühi. Sellele järgnev annus manustage lapsele tavalisel ettenähtud kaalulangus humira kasutamise ajal. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Enamik kõrvaltoimeid on kerged või keskmise raskusega.

Ent mõned kõrvaltoimed võivad olla rasked ja vajada ravi. Kõrvaltoimed võivad avalduda vähemalt kuni 4 kuu jooksul pärast viimast Humira süsti.