Kaalulangus eesmark reward chart, Bresser Topas 10x25 Monocular Black

Lõputöö peamine eesmärk on vähendada autorile kuuluvate ostuartiklite laovarude väärtust. Kvantitatiivse uuringuga tuvastab autor millised artiklid ja tarnijad moodustavad varude väärtusest kõige suurema osa. Also it is important to find out what will be the consignment stock articles minimum, maximum, safety and average balances and compare these numbers with today average stock balance to analyse if current warehouse is capable to stock consignment stock articles. In the second part author will detects potentail suppliers and their articles which should belong to consignment stock.

Tartus olevad kaks tehast spetsialiseeruvad metallitöötluse, peenmehhaanika, elektroonika ja kooste allhanketöödele. Keskmiselt oli aastal grupis töötajaid kokku Hanza Holding AB, Tartu kahe tehase peale kokku oli töötajaid aasta lõpu seisuga E-krediidiinfo, s.

Tartu tehase käive oli aastal 53,6 miljonit eurot Riispapp, Seega annab Tartu tehas grupi käibest märkimisväärse protsendi. Autor töötab selles ettevõttes toormaterjali ostja positsioonil.

sidruni vee kaalulangus nadalas

Lõputöö peamine eesmärk on vähendada autorile kuuluvate ostuartiklite laovarude väärtust. Sellest lähtuvalt on autor valinud laovarude vähendamiseks konsignatsioonilao kontspetsiooni juurutamise.

Töö on jaotatud kaheks suuremaks osaks. Esimeses osas kajastan tarneahela juhtimist, varude juhtimist ning konsignatsioonilao teoreetilist poolt, toon välja millised tegurid on konsignatsioonilao juurutamisel esmatähtsad.

Samtui toon välja millised on võimalikud kasud ostjale kui ka müüjale. Konsignatsioonilao artiklite ja tarnijate tuvastamiseks viib autor läbi töö teises osas kombineeritud juhtumianalüüsi, mis koosneb kvantitatiivsest ja kvalitatiivsest infosisendist.

slimming kastid

Kvantitatiivse uuringuga tuvastab autor millised artiklid ja tarnijad moodustavad varude väärtusest kõige suurema osa. Samuti on oluline tuvastada konsignatsioonilao artiklite puhver, minimaalsed ja maksimaalsed laosaldod, et võrrelda neid tänaste keskmiste laosaldodega ning analüüsida kas tänane ladu on piisavalt võimekas konsignatsioonilaoks.

Kvalitatiivse uuringuga viib autor läbi potentsiaalsete tarnijatega läbi intervjuud, et selgitada välja, kes neist on nõus ja milliste tingimustega juurutama konsignatsioonilao kontseptsiooni.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde? Whether your goal is weight loss, get fitter or stronger, discover effective meal planners, diet trackers and calorie calculators that get real results so you can live a sustainable, healthy and happy lifestyle. Sign up for FREE and start today!

Oluline on ka välja selgitada kui suur investeering on vaja teha infotehnoloogiasse, et kogu protsess töötaks mõlema osapoole jaoks arusaadavalt ja tõrgeteta. Analüüsi tulemused on esitamiseks ettevõtte juhtkonnale. Kui juhtuminalüüsi tulemustel on positiivne mõju ettevõtte strateegiliselt tähtsate mõõdikute tulemustele, siis juurutada Hanzas konsignatsiooniladu valimisse jäänud tarnijatega.

In Tartu there are two factories, one is specialised in mechanics and the other one is specialised in sheet metal.

Bresser Topas 10x25 Monocular Black

Two factories combined are specialised metal processing, fine mechanics, electronics and assembly. In the group there were average employee during year Hanza Holding AB, In Tartu considering both factories there were employee in the end of year E-krediidiinfo, s.

salendav peatoit

Tartu turnover was 53,6 million euro in the year of Riispapp, Therefore Tartu factory gives remarkable turnover for Hanza group. Author position in Hanza is raw material purchaser.

slimming balloon

Final thesis main purpose is to reduce stock value for the articles which are managed by author. According to this author choosed consignment stock implementation as a way of reduce stock value.

Ага. Итак, я все же был прав. Мы здесь _узники_, а не гости. - Нет, если я правильно поняла слова Арчи.

In this final theses first part author write theory about supply chain management, inventory management and kaalulangus eesmark reward chart stock.

Author brings out what are the main factors for implementing efficient consignment stock.

ed sheerani kadu

Also bring out what potential benefits will occur for customer and supplier. In the second kaalulangus eesmark reward chart author will detects potentail suppliers and their articles which should belong to consignment stock.

Second part anayse input will be quantitative and qualitative information. Quatitative information will support to detect which supplier and which articles will give the most stock value. Also it is important to find out what will be the consignment stock articles minimum, maximum, safety and average balances and compare these numbers with today average stock balance to analyse if current warehouse is capable to stock consignment stock articles.

  1. Роботы встретят тебя снаружи.
  2. EEK üliõpilaste kirjalikud tööd - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Qualitative information will come throgh interviews with possible suppliers. Interviews purpose is to find out which suppliers accept consignment stock implementation and with what terms.

How to use a Reward Chart

Also it is neccessary to find out if Hanza should make any additional investments in information technology to automate orderic process for consignment stock articles. Analyse results will be presented to company leaders.

ilu slimming zhongshan

If the results will impact positively Hanza strategic metrics then implement consignment stock with possible suppliers.